רשות ניירות ערך

  1. ראשי
  2. chevron_left
  3. דיגיטל
  4. chevron_left
  5. רשות ניירות ערך

רשות ניירות ערך הוקמה מכוח חוק ניירות ערך, התשכ”ח-1968, כדי לשמור על ענייניו של ציבור המשקיעים בשוק ההון בישראל.

במסגרת זו מפקחת הרשות באופן ישיר על פעילותם השוטפת של רוב הפעילים בשוק ההון ובהם הבורסה, החברות הציבוריות, מנהלי קרנות נאמנות, מנהלי תיקים, יועצי השקעות, נאמנים וחתמים, כדי להבטיח את התנהלותם ההוגנת. בסוף שנת 2012, הציגה רשות ניירות ערך את “מפת הדרכים לקידום שוק ההון”, תוכנית אסטרטגית רב-שנתית עם לוח זמנים מפורט לעבודת הרשות לשנים הקרובות. התוכנית מבוססת על ההכרה בחשיבותן של ראייה ארוכת טווח בשוק ההון, ותפקידה של הרשות בהסרת חסמים רגולטוריים כדי להפוך את שוק ההון ואת הבורסה למנוף צמיחה משמעותי יותר בכלכלה הישראלית. קידום המטרות הללו ורבות אחרות נעשה תוך הקפדה על שיח רצוף עם ציבור המשקיעים והגורמים המפוקחים השונים. השיח משפר את קבלת ההחלטות של הרשות בנושאי הפיקוח ואת טיב ההגנה לציבור המשקיעים. לצד כל אלה, מקפידה הרשות על אכיפה ממוקדת, יעילה ובלתי מתפשרת במטרה להוקיע מן השורש כל התנהגות הפוגעת בציבור המשקיעים ובאמון שהוא נותן בשוק ההון.

לקוח משנת 2016

תפריט